misa-anime
 hotgraph88 mahagame88 slotgame66 ufa 191 allcasino ufa 24 WMbet444
รักครั้งแรก...อีกครั้งก็เป็นเธอ First Love Again ตอนที่ 1-52 [จบ] พากย์ไทย [เกาหลี]

คะแนน : 3.2

ประเทศ : เกาหลี

ปีที่ฉาย : 2019

ประเภท : ซีรี่ย์เกาหลีพากย์ไทย

ลีฮาจิน ลืมความทรงจำความรักครั้งแรกของตนเองไป และรักครั้งแรกที่เธอลืมคือ ช่าโดยุนได้กลับมาพบกันอีกครั้งจาก 8 ปีให้หลังความรักที่เธอลืมกลับฟื้นความจำมาอีกครั้ง

ตอนของ "รักครั้งแรก...อีกครั้งก็เป็นเธอ First Love Again ตอนที่ 1-52 [จบ] พากย์ไทย"

รักครั้งแรก...อีกครั้งก็เป็นเธอ First Love Again ตอนที่ 01

รักครั้งแรก...อีกครั้งก็เป็นเธอ First Love Again ตอนที่ 02

รักครั้งแรก...อีกครั้งก็เป็นเธอ First Love Again ตอนที่ 03

รักครั้งแรก...อีกครั้งก็เป็นเธอ First Love Again ตอนที่ 04

รักครั้งแรก...อีกครั้งก็เป็นเธอ First Love Again ตอนที่ 05

รักครั้งแรก...อีกครั้งก็เป็นเธอ First Love Again ตอนที่ 06

รักครั้งแรก...อีกครั้งก็เป็นเธอ First Love Again ตอนที่ 07

รักครั้งแรก...อีกครั้งก็เป็นเธอ First Love Again ตอนที่ 08

รักครั้งแรก...อีกครั้งก็เป็นเธอ First Love Again ตอนที่ 09

รักครั้งแรก...อีกครั้งก็เป็นเธอ First Love Again ตอนที่ 10

รักครั้งแรก...อีกครั้งก็เป็นเธอ First Love Again ตอนที่ 11

รักครั้งแรก...อีกครั้งก็เป็นเธอ First Love Again ตอนที่ 12

รักครั้งแรก...อีกครั้งก็เป็นเธอ First Love Again ตอนที่ 13

รักครั้งแรก...อีกครั้งก็เป็นเธอ First Love Again ตอนที่ 14

รักครั้งแรก...อีกครั้งก็เป็นเธอ First Love Again ตอนที่ 15

รักครั้งแรก...อีกครั้งก็เป็นเธอ First Love Again ตอนที่ 16

รักครั้งแรก...อีกครั้งก็เป็นเธอ First Love Again ตอนที่ 17

รักครั้งแรก...อีกครั้งก็เป็นเธอ First Love Again ตอนที่ 18

รักครั้งแรก...อีกครั้งก็เป็นเธอ First Love Again ตอนที่ 19

รักครั้งแรก...อีกครั้งก็เป็นเธอ First Love Again ตอนที่ 20

รักครั้งแรก...อีกครั้งก็เป็นเธอ First Love Again ตอนที่ 21

รักครั้งแรก...อีกครั้งก็เป็นเธอ First Love Again ตอนที่ 22

รักครั้งแรก...อีกครั้งก็เป็นเธอ First Love Again ตอนที่ 23

รักครั้งแรก...อีกครั้งก็เป็นเธอ First Love Again ตอนที่ 24

รักครั้งแรก...อีกครั้งก็เป็นเธอ First Love Again ตอนที่ 25

รักครั้งแรก...อีกครั้งก็เป็นเธอ First Love Again ตอนที่ 26

รักครั้งแรก...อีกครั้งก็เป็นเธอ First Love Again ตอนที่ 27

รักครั้งแรก...อีกครั้งก็เป็นเธอ First Love Again ตอนที่ 28

รักครั้งแรก...อีกครั้งก็เป็นเธอ First Love Again ตอนที่ 29

รักครั้งแรก...อีกครั้งก็เป็นเธอ First Love Again ตอนที่ 30

รักครั้งแรก...อีกครั้งก็เป็นเธอ First Love Again ตอนที่ 31

รักครั้งแรก...อีกครั้งก็เป็นเธอ First Love Again ตอนที่ 32

รักครั้งแรก...อีกครั้งก็เป็นเธอ First Love Again ตอนที่ 33

รักครั้งแรก...อีกครั้งก็เป็นเธอ First Love Again ตอนที่ 34

รักครั้งแรก...อีกครั้งก็เป็นเธอ First Love Again ตอนที่ 35

รักครั้งแรก...อีกครั้งก็เป็นเธอ First Love Again ตอนที่ 36

รักครั้งแรก...อีกครั้งก็เป็นเธอ First Love Again ตอนที่ 37

รักครั้งแรก...อีกครั้งก็เป็นเธอ First Love Again ตอนที่ 38

รักครั้งแรก...อีกครั้งก็เป็นเธอ First Love Again ตอนที่ 39

รักครั้งแรก...อีกครั้งก็เป็นเธอ First Love Again ตอนที่ 40

รักครั้งแรก...อีกครั้งก็เป็นเธอ First Love Again ตอนที่ 41

รักครั้งแรก...อีกครั้งก็เป็นเธอ First Love Again ตอนที่ 42

รักครั้งแรก...อีกครั้งก็เป็นเธอ First Love Again ตอนที่ 43

รักครั้งแรก...อีกครั้งก็เป็นเธอ First Love Again ตอนที่ 44

รักครั้งแรก...อีกครั้งก็เป็นเธอ First Love Again ตอนที่ 45

รักครั้งแรก...อีกครั้งก็เป็นเธอ First Love Again ตอนที่ 46

รักครั้งแรก...อีกครั้งก็เป็นเธอ First Love Again ตอนที่ 47

รักครั้งแรก...อีกครั้งก็เป็นเธอ First Love Again ตอนที่ 48

รักครั้งแรก...อีกครั้งก็เป็นเธอ First Love Again ตอนที่ 49

รักครั้งแรก...อีกครั้งก็เป็นเธอ First Love Again ตอนที่ 50

รักครั้งแรก...อีกครั้งก็เป็นเธอ First Love Again ตอนที่ 51

รักครั้งแรก...อีกครั้งก็เป็นเธอ First Love Again ตอนที่ 52 (จบ)

Facebook Page
ซีรีส์ยอดนิยม
กำลังโหลด...